Documente necesare

1. În atenția cetățenilor care se adresează serviciului public comunitar de evidență a persoanelor – click aici

2. Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani – click aici

3. Eliberarea primului act de identitate după împlinirea vârstei de 18 ani – click aici

4. a) Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate, modificarea datelor de stare civilă, anularea documentului, schimbarea sexului sau a fizionomiei – click aici

4. b) Eliberarea actului de identitate ca urmare a preschimbarii buletinelor de identitate – click aici

5. a) Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului- click aici

5. b) Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor- click aici

6. Eliberarea actului de identitate la pierderea, furtul, distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deținut anterior – click aici

7. Eliberarea cărții de identitate provizorii când persoana fizică nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate – click aici

8. Eliberarea cărții de identitate la dobândirea cetățeniei române – click aici

9. Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului din străinătate în România – click aici

10. Eliberarea cărții de identitate provizorie cetățenilor români cu domiciliul in străinătate, care locuiesc temporar in România – click aici

11. Înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței – click aici

12. Dovada adresei de domiciliu – click aici

13. Contravaloarea actelor de identitate – click aici

Documente necesare eliberare carte identitate