Înregistrarea nașterii. Copil nou-născut.

Copil-nou-nascut-documente-necesare-declarare-Tecuci

Copil-nou-nascut-documente-necesare-declarare-Tecuci

În conformitate cu prevederile OUG 33/2016, intocmirea actului de nastere se va face astfel :

Copilul are dreptul la stabilirea si pastrarea identitatii sale.
Copilul este inregistrat imediat dupa nastere si are dreptul la un nume, dreptul dobandirii unei cetatenii, daca este posibil, de a-si cunoaste parintii si de a fi educat si ingrijit de acestia.

– Înregistrarea naşterii  se face, de către oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei  verbale dată în faţa ofiţerului  de stare civilă, de la locul unde s-a produs evenimentul;
– Au obligaţia de a face declaraţia de naştere, oricare dintre părinţi, iar dacă din diferite motive, nu o  pot face, obligaţia declarării  revind medicului, persoanelor  care au  fost de faţă  la  naştere, asistentului  social sau, după caz, persoanei  cu  atribuţii  de asistenţă  socială  din unitatea santiară   în care a avut  loc naşterea sau  oricărei  persoane care a luat cunoştinţă despre  naşterea copilului.

– Termenele pentru  decararea înregistării  naşterii  sunt următoarele :

– 30 de zile de la  data naşterii, pentru  copilul  născut viu şi  aflat în viaţă;

– 3 zile de la  data naşterii, pentru  copilul născut  mort ;

– 24 de ore de la data decesului, pentru  copilul născut  viu  care a decedat înăun trul  termenului  de 30  de zile;

– 30 de zile în cazul copilului  găsit;

– 30 de zile pentru  copilul  părăsit  de mamă în maternitate.

ACTELE NECESARE

a. Cînd  părinţii sunt căsătoriţi

– certificatul  medical constatator  al naşterii, întocmit  pe formular tip, care trebuie să  poarte număr de înregistrare, dată certă, sigilul  unităţii  sanitare, semnătura şi parafa medicului   ( constatatorul  de naştere, se solicită şi  se  obţine de la Maternitate);
– certificatul  de căsătorie al părinţilor  copilului;
– actele de identiate , aflate  în termen de valabilitate (buletin/carte identitate/carte provizorie de identiate) privind părinţii;

b. Cînd părinţii nu  sunt căsătoriţi

– certificatul  medical constatator  al naşterii, întocmit  pe  formular – tip, care trebuie să  poarte număr de înregistare, dată  certă, sigilul  unităţii  sanitare, semnătura şi parafa mediului   (se solicită şi  se obţine  de la  Maternitate);
–   certificatul  de naştere al  mamei ;
– actul de identiate, aflat în termen de valabilitate, al mamei (buletinul/carte de identiate/carte provizorie de identitate) şi a tatălui – în situaţia în care acesta recunoaşte copilul, precum şi certificatul de naştere al acestuia.

– dacă este cazul, declaraţia prin care tatăl  recunoaşte paternitatea, din care să  rezulte şi  numele de familie pe care îl dobîndeşte copilul , însoţită  de consimţămîntul  mamei. Această declaraţie  se dă  în faţa ofiţerului  de stare civilă, în prezenţa ambilor  părinţi.

Cînd părinţii au domicilii  diferite în actele de  identitate, părintele care declară  naşterea dă o  declaraţie  cu  privire la  domiciliul  copilului.

c. Cînd părinţii sunt cătăţeni  străini

– certificatul  constatator  al naşterii, întocmit pe  formular – tio, care trebuie să  poarte număr de  înregistrare, dată  certă, sigilul  unităţii  sanitare, semnătură şi parafa mediului  (  se solicită şi  se  obţine pe  loc de la  Maternitate);
– actul  de identitate , aflat  în termen de valabilitate (carte de identiate /carte de rezidenţă pentru  membrii familiei/permis  de şedere/certificat de  înregistrare a cetăţeanului  UE – se prezintă împreună, după caz,  al ambilor  părinţi;
– paşaportul  părintelui  cetăţean străini/părinţilor  cetăţeni  străni;
– certificatul de căsătorie al părinţilor  copilului (dacă  este cazul) eliberat de autorităţile din  România sau din străinătate (simplu/cu apostilăsaupralegalizat) tradus şi legalizat;
– declaraţie, dată  cu  ajutorul  unui  traducător  autorizat, de recunoaştere a paternităţii şi  purtare a numelui  – făcută  în prezenta ambilor  părinţi (cînd părinţii copilului, cetăţean/cetăţeni  străini, nu sunt căsătoriţi ).

Certificatul  de naştere se eliberează  tatălui  sau  mamei  copilului.

ATENȚIE !  După expirarea  celor 30 de zile, de la data naşterii  copilului, şi  dacă  naşterea acestuia nu a fost declarată la oficiul stării civile,  înregistrarea nou-născutului se va face conform  noii  proceduri  de înregistrare tardivă,  la cererea  scrisă a declarantului, cu avizul Direcţiei  Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Galaţi şi  aprobarea  Primarului  Municipiului  Tecuci.
Înregistrarea  naşterii,  în acest caz, se realizează în termen de 90 de  zile de la data solicitării .

DE REŢINUT ! ÎN LIPSA  ACTULUI DE IDENTITATE A MAMEI,  ÎNTOCMIREA ACTULUI  DE NAŞTERE  A NOU-NĂSCUTULUI, SE VA FACE PE BAZA DOCUMENTULUI ÎNTOCMIT DE REPREZENTANTUL  POLIŢIEI, CA URMARE A VERIFICĂRILOR  EFECTUATE  DE ACESTA, LA  SOLICITAREA  UNITĂŢII  SANITARE, PRECUM ŞI A VERIFICĂRILOR  CE SE VOR  EFECTUA ÎN REGISTRELE DE STARE CIVILĂ  SAU/ŞI ÎN REGISTRUL  NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR.

CA URMARE A MODIFICIRĂILOR  LEGISLATIVE  PRIVIND  DECLARAREA ŞI ÎNREGISTRAREA NAŞTERII NOU-NĂSCUŢILOR,  FACEM RECOMANDAREA  CA DECLARAREA   ACESTORA, LA OFICIUL  STĂRII  CIVILE  TECUCI,  SĂ FIE FĂCUTĂ  ÎN TERMENUL  DE  30 DE ZILE, PE BAZA ACTELOR  DE IDENTITATE ŞI  A CERTIFICATELOR DE STARE CIVILĂ ALE PĂRINŢILOR ŞI, OBLIGATORIU, A CERTIFICATULUI  MEDICAL CONSTATATOR A NAŞTERII  COPILULUI.

DE ASEMENI, RECOMANDĂM CA MĂMICILE CARE SE PREZINTĂ  PENTRU  A NAŞTE, ANTERIOR  ACESTUI  FAPT,  SĂ FACĂ DEMERSURILE DE A INTRA ÎN LEGALITATE  PRIVIND  POSESIA UNUI  DOCUMENT DE IDENTITATE VALABIL. ÎN CAZ CONTRAR,  ÎNREGISTRAREA NAŞTERII  NOU-NĂSCUTULUI   VA FI SUPUSĂ  UNOR  PROCEDURI  SUPLIMENTARE, DE VERIFICARE  A IDENTITĂŢII  MAMEI CARE A NĂSCUT.

* Modificările intervenite cu privire la  procedurile de înregistrare a naşterii,  se aplică  începînd cu data de 30 iunie 2016.

SERVICIUL STARE CIVILĂ – MUNICIPIUL TECUCI


*** EXTRAS  DIN   CODUL CIVIL