Transcrierile Certificatelor de stare civila pentru cetățenii care au redobîndit cetățenia română

Transcrierile Certificatelor de stare civila pentru cetățenii români

SERVICIUL STARE CIVILĂ MUNICIPIUL TECUCI STRADA  ELENA DOAMNA NR. 1 TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI TELEFON/FAX  0236-814107    COMUNICAT  REFERITOR  LA  TRANSCRIERIILE   CERTIFICATELOR  DE STARE CIVILĂ   PENTRU CETĂŢENII CARE  AU REDOBÎNDIT SAU CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂŢENIA ROMÂNĂ În conformitate cu prevederile Legii 14/12.01.2018 pentru aprobarea  OUG  nr. 33/2016, pentru modificarea și completarea unor acte normative privind…