Transcrierile Certificatelor de stare civila pentru cetățenii care au redobîndit cetățenia română

Transcrierile Certificatelor de stare civila pentru cetățenii români

SERVICIUL STARE CIVILĂ MUNICIPIUL TECUCI
STRADA  ELENA DOAMNA NR. 1 TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI
TELEFON/FAX  0236-814107

   COMUNICAT

 REFERITOR  LA  TRANSCRIERIILE   CERTIFICATELOR  DE STARE CIVILĂ   PENTRU CETĂŢENII CARE  AU REDOBÎNDIT SAU CĂRORA LI S-A ACORDAT CETĂŢENIA ROMÂNĂ

În conformitate cu prevederile Legii 14/12.01.2018 pentru aprobarea  OUG  nr. 33/2016, pentru modificarea și completarea unor acte normative privind actele de stare civilă și actele de identitate  ale cetățenilor români, act normativ  intrat în vigoare la data de 21.01.2018,   aducem la cunoștință persoanelor interesate următoarele :

Transcrierea  certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve  ale actelor  de stare civilă, privind cetățenii care au redobîndit sau cărora li s/a acordat cetățenia română, în temeiul art. 10 și art. 11 din Legea nr. 21/1991, republicată , cu modificările și  completările ulterioare și care  NU AU AVUT NICIODATĂ  DOMICILIUL ÎN ROMÂNIA,  se face  cu : 

  • APROBAREA PRIMARILOR  SECTOARELOR MUNICIPIULUI BUCUREŞTI;
  • APROBAREA PRIMARILOR  MUNICIPIILOR  REŞEDINŢĂ DE JUDEŢ ;

– pentru persoanele  care au redobîndit  sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care  AU AVUT DOMICILIUL ÎN ROMÂNIAdepun cererea de transcriere a certificatelor /extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă,  la  SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENŢĂ (SPCLEP) SAU LA   PRIMĂRIA   UNITĂŢII ADMINISTRATIV  – TERITORIALE PE RAZA CĂRUIA/CĂREIA   SE AFLĂ :

          1.-  ULTIMUL LOC DE DOMICILIU AVUT ÎN ŢARĂ, ÎNAINTE DE PIERDEREA CETĂŢENIEI ROMÂNE;

          2.– adresa imobilului în care a locuit  înainte de dobîndirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări.

ÎN CONSIDERAŢIA CELOR  PRECIZATE,  LA  SERVICIUL DE STARE CIVILĂ A MUNICIPIULUI  TECUCI  SE  POT DEPUNE CERERI DE TRANSCRIERE  DOAR DE CĂTRE CETĂŢENII CARE AU REDOBÎNDIT  SAU CĂRORA LI S-A  ACORDAT CETĂŢENIA ROMÂNĂ ŞI CARE AU AVUT SAU AU DOMICILIUL PE RAZA MUNICIPIULUI TECUCI, JUDEŢUL GALAŢI.