Formulare de completat

ATENTIE! 

Cererile sunt oferite, în mod gratuit, la ghișeele serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor sau sunt disponibile, în format electronic, pe acest site.

În cazul tipăririi cererilor de pe site, acestea trebuie să fie în format A4, iar cele două pagini trebuie să se regăsească pe aceeași foaie (față și verso).

Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepția rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai olograf.


Cerere de divorț
(timp mediu de completare 3 minute)
Descarcă cerere
PDF
Cerere eliberare extras multilingv
(timp mediu de completare 3 minute)
 Descarcă cerere
PDF
Cerere pentru eliberare act de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în Romania
(timp mediu de completare 3 minute)
 Descarcă cerere
PDF
Cerere pentru eliberare act de identitate a cetățenilor români cu domiciliul în străinătate și reședința în România
(timp mediu de completare 3 minute)
Descarcă cerere
PDF
Cerere pentru eliberare act de identitate
(timp mediu de completare 3 minute)
 Descarcă cerere
PDF
Cerere pentru eliberare certificat naștere/căsătorie/deces
(timp mediu de completare 3 minute)
 Descarcă cerere
PDF
Cerere pentru înscrierea în actul de identitate a mențiunii privind stabilirea reședinței
(timp mediu de completare 3 minute)
 Descarcă cerere
PDF
Cerere pentru eliberare dovada privind înregistrarea unui act de naștere
(timp mediu de completare 3 minute)
 Descarcă cerere
PDF

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.