Taxe percepute

Taxe percepute de serviciul stare civila a SPCLEP Tecuci
 SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANEI DENUMIREA TAXEI 

NIVEL VALABIL 2019

În conformitate cu prevederile HCL 256/21.12.2018,   AU FOST STABILITE URMĂTOARELE TAXE DE STARE CIVILĂ

 

 • Taxa divorţ  pe cale administrativă  – 500 lei     (se achită la casieria Primăriei)
 • Taxă serviciu de transcriere (recuperare materiale consumate)    –  2 lei 
 • Taxă pentru oficierea căsătoriei in zilele nelucrătoare de sâmbătă şi duminică , pentru viitorii soti care au domiciliile in Municipiul Tecuci sau unul dintre viitorii soti are domiciliul in Municipiul Tecuci –   100 lei
 • Taxa oficiere casatorii, indiferent de ziua oficierii, pentru viitorii soti care nu au domiciliile pe raza Municipiului Tecuci, prin cerere scrisa si motivata, aprobata de Primarul Municipiului Tecuci  – 100 lei
 • Taxă pentru oficierea căsătoriei,  in afara sediului Primariei sau a Servicilui de sare civila , indiferent de domiciliile viitorilor soti   –  500 lei
 • Taxă eliberare, la cerere, a certificatelor de stare civilă (duplicat) de naştere, de casatorie, de deces si de divort, in situaţia pierderii, sustragerii sau deteriorării acestora, precum şi ca urmare a solicitării de preschimbare a acestora cu noile tipuri – 8 lei
 • Taxă eliberare extrase multilingve de naştere, căsătorie, deces – 8 lei
 • Taxa eliberare dovada de stare civila – 8 lei
 • Taxă extrajudiciară de timbru privind inregistrarea, la cerere, in actele de stare civila a schimbarii numelui si sexului   –
 • Taxă carte de identitate –  7 lei
 • Taxa carte de identitate provizorie  –  1 leu
 • Taxă extrajudiciară de timbru –
 • Taxă informaţii persoane –  1 leu