Stare Civilă

Stare Civilă - Proceduri desfasurate de Serviciul comunitar Tecuci

PROCEDURI DESFĂȘURATE DE CĂTRE SERVICIILE PUBLICE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR:

    1. Înregistrarea nașterii – click aici

2. Înregistrarea căsătoriei – click aici

3. Înregistrarea decesului – click aici

4. Transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă eliberate de autoritățile străine – click aici

5. Schimbarea numelui de familie și/sau a prenumelui pe cale administrativă – click aici

6. Rectificarea actelor de stare civilă și a mențiunilor înscrise pe marginea acestora – click aici

7. Reconstituirea și întocmirea ulterioară – click aici

8. Eliberarea certificatelor de stare civila – click aici

9. Eliberarea extraselor multilingve ale actelor de stare civilă – click aici

10. Constatarea desfacerii căsătoriei prin acordul soților de către ofițerul de stare civilă – click aici

11. Înscrierea mențiunilor în registrele de stare civilă:

11.1 Înscrierea recunoașterii sau stabilirii afiliației – click aici

11.2 Înscrierea adopției – click aici

11.3 Înscrierea divorțului – click aici

11.4 Înscrierea mențiunii de schimbare a numelui și/sau prenumelui intervenite în străinatate – click aici

III. TERMENELE PREVĂZUTE DE LEGE PENTRU SOLUȚIONAREA CERERILOR – click aici

IV. TAXE PERCEPUTE – click aici

V. METODOLOGIE DE CALCUL AL DURATEI DE COMPLETARE A FORMULARELOR FOLOSITE LA NIVELUL D.E.P.A.B.D. PENTRU PRESTAREA UNOR SERVICII PUBLICE – click aici